MITOLOGJIA SHQIPTARE


Për të dhënë një pasqyrë më të gjerë, më të plotë të mitologjisë së një populli, nevojitet kohë më e gjatë dhe punë sistematike hulumtuese në terren në vise të ndryshme, përveç studimit të literaturës ekzistuese për këtë temë shumë të gjerë dhe shumë të lashtë. Tek ne, mjerisht, nuk ekziston ende të paktën një … Vazhdoni leximin e MITOLOGJIA SHQIPTARE