Mirshea Eliad – Mircea Eliade


Mirshea Eliad – Mircea Eliade BIOGRAFI E SHKURTËR Mirçea Eliade u lind në Bukuresht, në vitin 1907 dhe vdiq në Çikago në vitin 1986. Është quajtur si njeriu më i rëndësishëm që u mor me fetë në shekullin e 20. Mbaroi shkollën filologjike të Bukureshtit në vitin 1928. Në Kalkutë studioi filozofi Indiane dhe Sanskrite (1928 … Vazhdoni leximin e Mirshea Eliad – Mircea Eliade