Eposi Ramajana ne shqip


Ramajana është një epos i famshëm i Indise se lashte ,  por mjaft më i vogël se eposi Mahabharata. Numëron rreth 48.000 vargje, por megjithatë është mjaft më i madh se eposet Homerike. Pavarësisht se procesi i formimit të tij filloi në shekullin e 5 para erës sonë, mori formën të cilën e njohim sot … Vazhdoni leximin e Eposi Ramajana ne shqip