Edukimi i të rinjëve në shoqëritë tradicionale


Në shoqëritë tradicionale, edukimi dhe arsimimi i individit nuk përbënte një rast të izoluar të jetës së tij, por një gjendje që zgjaste në të gjithë jetën e individit, e cila fillonte që nga lindja e tij e mbaronte me vdekjen e tij. Dhe ky ishte qëllimi kryesor i edukimit. Domethënë, të ndihmojë njeriun gjatë … Vazhdoni leximin e Edukimi i të rinjëve në shoqëritë tradicionale