Anku – Çelesi i jetes


Anku është një kryq. Simboli i kryqit është  jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe ka kuptime të shumëllojshme. E gjejmë në të gjitha fetë dhe kulturat si përfaqësim të Njeriut, në pikën e takimit të tokës dhe parajsës. Anku është kryqi i egjyptianëve të lashtë. Është çelësi i vdekjes dhe jetës. Duke filluar që nga pjesa e … Vazhdoni leximin e Anku – Çelesi i jetes